Начало
Активните неправителствени организации в България през 2017 г. – доклад на Институт „Отворено общество“ – София

 

Април 2017

Типичната активна неправителствена организация в България е малка, установена в столицата или друг областен град, има ограничен финансов ресурс, зависи от наличието на проектно финансиране, разполага с малоброен, но високо квалифициран екип, който често работи на доброволни начала и който е готов да отстоява демократичните права и свободи на гражданите. Това са част от наблюденията, отразени в доклад „Активните неправителствени организации в България през 2017 г.“, изготвен от Институт Отворено общество – София.
 
Докладът, който е финализиран през април 2017 година, се базира на множество източници на информация, включително и на данни от количествено изследване сред 785 активно действащи неправителствени организации, проведено в периода януари - февруари 2017 година, както и на анализ на документи в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието.
 
Близо половината от анкетираните за целите на доклада активни неправителствени организации съобщават, че през 2016 година са имали годишни разходи под 20 хиляди лева. Общо две трети от организациите са имали годишни разходи до 100 хиляди лева. Организациите с годишен бюджет от над един милион лева са по-малко от един процент от анкетираните.
 

 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2009 Институт "Отворено общество" - София