Публикации
Общественото мнение за напредъка на реформите

 

Светлана Аврамова

 

 

Резултатите от редовното проучване на общественото мнение от Институт "Отворено общество" - София показват, че от лятото на 2008 г. досега над половината от населението определя положението в страната като "нетърпимо", а икономическата ситуация като "влошаваща се". Две трети от пълнолетните смята за най-сериозни проблеми ниските работни заплати (при покачващи се цени) и безработицата. През май 2012 г., се наблюдава слабо увеличение на тези, според които положението в страната е добро или поне поносимо, както и че икономическото състояние през последните 12 месеца поне не се е влошило (средно 40–45%). Като изключим мнението на симпатизантите на ГЕРБ обаче, делът на изцяло негативните оценки рязко се увеличава.
 
Какви са настроенията на гражданите към дейността на държавното управление в тази ситуация? Според всеки четвърти, правителството не е успяло да реформира нито една сфера от социално-икономическия ни живот, откакто е на власт. Негативизмът е по-масово изразен в селските райони (31%), сред най-бедните (31%), сред възрастните хора над 60 г. (32%), ниско образованите (34% - с основно и 37% - с начално образование) и етническите турци (38%).
 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София