Публикации
Медийното потребление

 

Алексей Пампоров

 

 

По отношение на медийното потребление, гледането на телевизия безспорно заема първото място в ежедневието на българите. Същевременно половината от населението на страната никога не е използвало интернет. Трябва да се отбележи, че в сравнение с май 2009 г. се запазват абсолютно сходни модели на поведение по отношение на телевизията, радиото и интернет. Единствената статистически значима промяна, която се наблюдава, е по отношение на четенето на вестници. Делът на лицата, които изобщо не четат вестници нараства от 19,6% до 27%.
 
Четирите типа медии се ползват с различна честота от различните възрастови групи в страната. Гледането на телевизия поне веднъж дневно се намира в правопропорционално зависимост от възрастта на изследваните лица. С напредването на възрастта се увеличава делът на лицата, които гледат телевизия поне веднъж дневно. Напълно огледална на тази тенденция е използването на интернет поне веднъж дневно. Колкото по-висока е възрастовата група на респондентите, толкова по-малък е делът на онези, които използват интернет.
 
Пълен текст на анализа "Медийното потребление"

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София