Публикации
Обществено мнение и социални нагласи в България

 

Екип на Open Data

 

Май 2012

 

Докладът "Обществено мнение и социални нагласи в България през май 2012" съдържа обобщена информация от последното омнибусно социологическо изследване на Институт "Отворено общество" – София.
 
Докладът съдържа данни за:
 
  • Нагласите към икономическите тенденции и положението в страната
  • Нагласите към реформи и политики
  • Електоралните нагласи
  • Медийноте потребление
  • Достъпа зо културни институции
  • Социалните дистанции и толерантността към малцинствата
 

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София