Публикации
Икономическата криза застига "средния" българин

 

Светлана Аврамова
 

 

Доходите на домакинствата намаляват, докато в същото време се увеличават разходите по обслужването на текущите им кредити. Това констатира през март Институт "Отворено общество", който изследва периодично ефектите от икономическата криза в страната.
 
Второ проучване, направено два месеца по-късно, потвърди тази картина. За този период заявилите, че са засегнати от кризата, са се увеличили с около 3 процентни пункта: в края на май те са 47.4 % срещу 44.6% в края на март.
 
Най-съществената последица за 1/3 от заявилите, че вече са засегнати от кризата, е пониженото трудово възнаграждение. Сравнението на данните от двете изследвания сочи, че относителният дял на губещите от собствен бизнес нараства по-бързо, отколкото на наетите с намалени заплати.
 
Особено затруднено е положението на тези 8% от засегнатите, при които още някой от домакинството им е пострадал от влошената икономическа ситуация. В някои домакинства съпрузи или други членове са наети в едно и също предприятие и така те често са принуждавани едновременно да излизат в принудителен отпуск, едновременно страдат от намаляването на работния ден, от съкращенията и, в крайна сметка – от по-малко, забавено или прекъснато заплащане.
 
Сравнително голяма група (1/3 от засегнатите) са тези, за които кризата се изразява и в затруднение да изплащат лизинг, ипотечни, потребителски и други текущи кредити. В сравнение с март делът им е нараснал с 4 пункта, докато отбелязалите намаление на заплати или спад на доход от собствен бизнес са се увеличили за периода съответно с 1 и 2 пункта.
 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София