Публикации
Обществени нагласи към полицията

 

Алексей Пампоров

 

Резюме

 

Изследването "Обществени нагласи към полицията и подаването на сигнали за качеството на обслужване" показва по-високо ниво на неодобрение към дейността на полицията, отколкото одобрение. Разликата между кумулативният процент на одобрението спрямо кумулативният процент на неодобрението е приблизително 10 пункта. Въпреки това одобрението към дейността на полицията е значително по-високо отколкото нивото на одобрение на дейността на Министерство на вътрешните работи като цяло, където разликата между одобрението и неодобрението е почти 20 пункта.
 
Като цяло към настоящия момент (февруари 2008) българското общество е изключително критично към дейността на държавните институции. На този фон доверието в МВР е значително по-високо, отколкото доверието в голяма част от останалите институции. МВР се намира на трето място, след президента и министерство на външните работи, по отношение на одобрението към дейността му.
 
 

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София