Публикации
Миграционен опит и нагласи

 

Драгомира Белчева
 
 
Национално представително проучване на миграционните нагласи и опит, проведено от Институт "Отворено общество" – София през месец юни 2011г., сочи, че по-голямата част от населението на 15 и повече години в страната не е променяло местоживеенето си през целия си живот. 57,4% от анкетираните заявяват, че живеят в едно и също населено място откакто са се родили, а едва около 1% са сменили мястото, в което живеят преди по-малко от година. За сравнение, според представително проучване за жителите на сегрегирани квартали, проведено по същото време, те са значително по-уседнали, като 72% не са се местили никъде през целия си живот.
 
Пълен текст на анализа "Миграционен опит и нагласи"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София