Контакти

 
 
 
София 1000
ул. Солунска 56
 
Тел.: (+359 2) 930 6650
Fax : (+359 2) 951 6348
 

 

 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License

 


©2009-2020 Институт "Отворено общество" - София