Начало
Обществени нагласи към равенството между мъжете и жените и насилието над жени

 

Март 2021

 

Преобладаващото мнозинство от българските граждани подкрепят равенството между мъжете и жените и смятат за неприемливи различните форми на насилие над жени - вербални, физически и емоционални. В рамките на национално представително изследване на общественото мнение, проведено от екип на Институт Отворено общество – София, над 90% от анкетираните считат равенството между мъжете и жените за основно човешко право, приемат го за необходимо условие за постигане на по-справедливо общество и са съгласни, че мъжете и жените трябва да получават еднакво заплащане за една и съща работа. Около и над 85% от анкетираните заявяват, че е неприемливо да се правят нежелани сексуални намеци към жени, мъжът да определя с кого е подходящо да се среща жената, както и жена да бъде удряна, ако е предизвикала с нещо мъжа.

Определени стереотипи обаче остават широко разпространени: почти поравно се разпределят съгласните и несъгласните с твърденията, че мъжете са по-подходящи за политическа кариера от жените и че мъжете трябва да взимат основните решения вкъщи; една трета от хората считат, че домашното насилие е личен проблем, който трябва да бъде решаван в рамките на семейството; всеки четвърти е на мнение, че жените преувеличават, когато се оплакват от сексуален тормоз; приблизително всеки десети (9%)смята за приемливо мъж да удари жена, ако тя го провокира.
 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София