Актуално
Доклад на "Отворено общество" за резултатите от първия тур на президентските и местните избори

 

27 октомври 2011

 

Резултатите от независимото паралелно преброяване, обявени от екипа на Институт "Отворено общество" – София към 10 ч. на 24 октомври, почти напълно съвпадат с резултатите, обявени от ЦИК при обработени 97% от протоколите на СИК и ОИК. Там където има разлики, те са много под стандартната статистическа грешка на изследването (±2,5%) и вероятно няма да се променят съществено. Съвпадението между резултатите от паралелното преброяване и резултатите от изборния ден означава, че не се наблюдава масова подмяна на бюлетини и секционни протоколи по пътя от "СИК" към "РИК" или от "РИК" към "ЦИК".
 
 
Социологическият екип и анкетьорската мрежа на Институт "Отворено общество" – София, в партньорство с Асоциация "Прозрачност без граници", проведоха наблюдение на изборния ден – 23 октомври 2011 г. и паралелно преброяване, основано на бързо броене по извадков метод. Наблюдението е реализирано на базата на национално представителна извадка в 133 секции. Извадката е двустепенно стратифицирана по области и местоживеене (град-село).
 
В рамките на наблюдението са обхванати 44 755 души, които са упражнили правото си на глас. Съгласно избирателните списъци, избирателната активност в този случай е 51,2%. Това означава, че въпреки увеличаването на изборния ден с един час, изборната активност на президентските избори е значително по-ниска от тази на парламентарните избори през 2009 г. (60,2%).
 
Пълния текст на доклада на "Отворено общество" можете да прочетете тук.
 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София