Актуално
Има ли опасност от български миграционен наплив към Великобритания?

 

Февруари 2013

 

През последния месец имената на България и Румъния все по-често се споменават в международните новини. Причина за това е изразеното безпокойство от страна на някои британски политици и медии, които се опасяват от голям емигрантски наплив след 1 януари 2014 година. На тази дата изтича преходният период, след който българските и румънските граждани ще получат пълен достъп до трудовия пазар на Великобритания.
 
Разгорещилите се дебати по темата обаче рядко са подкрепени от конкретни данни. В опит да запълни тази празнина, Институт "Отворено общество" – София припомня резултатите от няколко свои социологически проучвания и доклади, свързани с темата. 
 
Обобщени данни от тях можете да прочетете в последната разработка на Инициативата за европейски политики (EUPI) "Има ли опасност от български миграционен наплив към Великобритания?" (на английски език).
 
EUPI е инициатива на Институт "Отворено общество" – София.

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София