Актуално
Обществено мнение и социални нагласи юли 2014 г.

 

Август 2014
 
Негативните оценки за положението в страната се задържат на безпрецедентно високо ниво. Над 2/3 от анкетираните определят положението в страната като "непоносимо" и смятат, че през последната година страната се е развивала към "по-лошо". Същевременно делът на оптимистите за икономическото развитие на България спада до най-ниското си ниво за последните 6 години и е сравним с нивата от началото на икономическата криза през 2008 година.
 
Това сочат данните от последното изследване на общественото мнение, проведено от екип на Институт "Отворено общество" – София в периода 16 юни – 6 юли 2014 г. сред 1167 души. Докладът "Обществено мнение и социални нагласи в България през юли 2014 г." се фокусира върху нагласите на анкетираните по отношение на икономическото положение в страната, политическата обстановка, доверието към институциите, отношението към Европейския съюз (ЕС), както и по въпроси, свързани с медийната среда.
 
Отделни доклади с фокус върху езика на омразата и социалните дистанции спрямо различните националности и етнически групи ще бъдат публикувани през есента на 2014 година.
 
От началото на 2008 г. Институт "Отворено общество" – София следи общественото мнение и социалните нагласи в България чрез периодичното провеждане на стандартизирани социологически изследвания с национално представителни извадки сред пълнолетното население на страната. Изследванията са от типа "омнибус" и включват различни теми. Извадката на настоящото изследване е национално представителна по модел на гнездова извадка, стратифицирана по области и тип населено място (град/село). Максималната грешка при 50% дял е 2,9%.


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София