Актуално
"Отворено общество" набира анкетьори за социологически проучвания

 

Септември 2013

 

Във връзка с провеждането на поредица от представителни проучвания, социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София набира областни координатори и анкетьори за областите Шумен, Търговище и Бургас.
 
Кандидатите за областни координатори трябва да притежават:
 • Умения за работа в екип
 • Комуникативни умения
 • Компютърна грамотност
 • Мотивация за практическа изследователска работа
 • Добро познаване на региона
 • Прецизност и отговорност
 • Полувисше или висше образование
 • Постоянен адрес в региона
Кандидатите за анкетьори трябва да притежават:
 • Комуникативни умения
 • Мотивация за практическа изследователска работа
 • Прецизност и отговорност
 • Средно образование (по-висока образователна степен е предимство) 
 • Регистрация на постоянен адрес в региона
Предлаганата заетост е дългосрочна и е обвързана с изпълнение на конкретни задачи.
 
На одобрените лица ще бъде предложен граждански договор.
 
Заплащането е съответно на изпълнението на конкретното задание.
 
След извършване на предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за интервю.
 
Кандидатите трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо в срок до 22 септември 2013 г. на e-mail адрес: opendata@osi.bg
 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София