Актуално
Резултати от последното социологическо проучване на "Отворено общество"

 

Юли 2012

 

Над половината от населението трайно определя положението в страната като нетърпимо, а икономическата ситуация като влошаваща се. Две трети от пълнолетните лица смятат ниските работни заплати и безработицата за най-сериозните проблеми. Това показват резултатите от последното социологическо проучване на Институт "Отворено общество" – София, проведено през месец май тази година.
 
Средният доход на човек от домакинството през изследвания период е 407 лв., а линията на бедност възлиза на 200 лв. Данните от изследването показват, че 19,5% от домакинствата в страната живеят с доход, който е под линията на бедност.
 
Мнозинството от анкетираните смята, че e най-важно да продължат реформите в здравеопазването, в сферата на заетостта и доходите и на икономическия растеж. Най-голям напредък на реформите хората отчитат по отношение на инфраструктурата, вътрешния ред и транспорта.
 
Появата на нов играч на политическата сцена води до известни промени в електоралните предпочитания на гражданите. Ако до следващите парламентарни избори нагласите се запазят такива, каквито са през май 2012, в Народното събрание ще влязат четири партии: ГЕРБ, БСП, ДПС и новата формация “България на гражданите”. Никоя от тях няма да може да сформира самостоятелно правителство.
 
България продължава да страда от силно недоверие към някои от основните си институции. Изследването показва, че спрямо същия период на миналата година отношението към правителството, парламента и съда се запазва практически без промяна. Доверието към президента нараства - вероятно в резултат на избора на нов държавен глава.
 
Доверието към европейските институции отново се запазва традиционно високо, макар и през последните две години да се очертава тенденция на постепенен спад. Въпреки това, доверието в европейските институции все още е два пъти по-високо, отколкото доверието в българските институции.
 
Изследването регистрира и признаци за формиране на тенденция в посока повишаване на толерантността към етническите малцинства в страната. Постепенно се увеличава броят на хората, които заявяват, че са съгласни да имат за съседи или съграждани, както и да работят рамо до рамо с представители на различните етнически малцинства, включително ромите.
 
През последните три години не се наблюдава промяна в модела на медийно потребление. Предпочитаните медии, времето, за което се гледат, слушат или четат и причините, поради които се използват, остават непроменени. Телевизията остава най-масовата медия, която ежедневно се гледа от около 90% от населението на страната, докато приблизително половината от българите никога не са използвали интернет.
 
По-подробни резултати от социологическото изследване на "Отворено общество" можете да прочетете тук.
 
Проучването е проведено в периода 07 май – 17 май 2012 г. сред 1169 (от планирани 1200) пълнолетни лица с двустепенна гнездова, стратифицирана по административни области и тип населено място извадка. Максималната допустима грешка е ±2,87%.


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София