Актуално
"Отворено общество" набира анкетьори за Кюстендил и областта
 
Декември 2010
 
Социологическият екип на Институт "Отворено общество" Open Data набира кандидати за анкетьори за град Кюстендил и областта. Кандидатите трябва да притежават комуникативни умения, прецизност и отговорност и мотивация за практическа изследователска работа.
 
На одобрените кандидати ще бъде предложен граждански договор. Заплащането е в съответствие на изпълнението на конкретното задание.
 
Кандидатите могат да изпратят мотивационно писмо и кратка автобиография на e-mail: sashokovachev@abv.bg или да потърсят допълнителна информация на телефон (+359) 895 72 38 03 – Сашо Ковачев.
 
Open Data провежда регулярни изследвания на политическите и икономическите нагласи, гражданското общество и гражданските права, междуетническите отношения, публичните политики, училищното образование, общественото здравеопазване, медийната среда, вътрешния ред и съдебната реформа.
 
 
 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София