Актуално
Българските домакинства и икономическата криза - II
 
Декември 2010

 

Институт "Отворено общество" – София организира пресконференция на тема "Българските домакинства и икономическата криза". На нея ще бъдат представени резултатите от социологическо проучване, организирано от "Отворено общество" и Световната банка. Проучването, направено в периода септември - октомври 2010 г., проследява развитието и динамиката на въздействието на икономическата криза върху българското общество.
 
Участие в пресконференцията, която ще се състои на 19 декември, неделя, в столичния хотел Радисън, ще вземат Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество" – София, Боян Захариев, програмен директор в Института, както и Алексей Пампоров, Драгомира Белчева и Петя Брайнова от социологическия екип на "Отворено общество" OpenData.
 
Това е втората част от проучването, което изследва ефектите от икономическата криза върху българските домакинства. Първото, осъществено в периода февруари-март 2010 показа, че една трета от домакинствата изпитват бремето на кризата. Резултатите от това изследване бяха представени на кръгла маса през месец май.

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София