Актуално
Стартира трети етап от изследването
"Българските домакинства и икономическата криза"

 

Февруари 2011

 

Стартира третата фаза от изследването "Българските домакинства и икономическата криза", което се осъществява от екип на Институт "Отворено общество" – София и Световната банка. Изследването, което ще се проведе в периода февруари-март 2011г., се базира на интервюта с членове на представителна за страната извадка от 2700 домакинства.
 
Предишният етап от проучването беше направен в края на миналата годината, а резултатите от него бяха представени на специална пресконференция през месец декември. Изследването тогава показа, че усещането за негативно въздействие на кризата върху домакинствата намалява. Същевременно делът на домакинствата, които заради финансови затруднения и намалени доходи са били принудени да ограничат разходите си за основни храни и потребление на медицински и образователни услуги е останал на относително високо равнище.
 
Анализи на резултатите от втората вълна на изследването "Българските домакинства и икономическата криза" можете да прочетете в броя на Политики от декември 2010г.


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София