Актуално
Влиянието на икономическата криза върху българските домакинства

 

Април 2011

 

Натискът на икономическата криза върху домакинствата остава висок, въпреки появата на сигнали за начало на възстановяването. От началото на миналата година почти всяко второ домакинство е било засегнато от негативните ефекти на кризата, но в повечето случаи тези затруднения са имали временен характер. Едно от всеки десет домакинства обаче е изпаднало в трайно затруднение, от което не може да се измъкне. През март 2011 година делът на домакинствата, които заявяват, че са засегнати от кризата, намалява до 23% от близо 29% година по-рано.
 
Това сочат предварителните анализи на данните от национално представително проучване на домакинствата в страната, осъществено съвместно от Институт "Отворено общество" - София и Световната банка.
 
Анализът на данните показва, че равнището на бедност се задържа устойчиво на високо за ЕС равнище - малко над 21%. Две трети от домакинствата споделят, че едва свързват двата края, а около 5% затъват в дългове. Линията на бедност, изчислена по метода на Евростат е 246 лева на човек от домакинството. Заради недостиг на средства всяко трето домакинство е принудено да пести, като ограничава потреблението на основни хранителни продукти, а всяко пето се лишава от необходими лекарства. Сред най-бедната 1/5 от домакинствата над половината са намалили консумацията на храни, а всеки пети пропуска хранения поради липса на средства.
 
Като цяло, сигналите за усещане на домакинствата за излизане от икономическата криза остават противоречиви. Делът на домакинствата, чиито доходи спадат, е намалял в сравнение с началото на 2010 г. Делът на тези, които принудително работят по-малко също е намалял в повечето сектори, с изключение на строителството, търговията на дребно и ремонта на автомобили.
 
"В някои сектори на икономиката изглежда има известно раздвижване, но дори това да е сигнал за цялостно оживление на икономическата активност, ще мине поне година преди домакинствата да почувстват значима промяна в своето благосъстояние", коментира Боян Захариев, програмен директор в Институт "Отворено общество". Според него все още е нужна предпазливост в оптимизма относно темповете на възстановяване. Предстоят най-вероятно и сериозни структурни промени в икономиката. Появата на нови двигатели на растежа ще изисква секторни преразпределения на работните места и може да предизвика структурна безработица, изискваща инвестиции в обучение и преквалификация. "Спадът в средните доходи е спрял, но различията в разпределението им са се увеличили. Пазарът на труда също е нестабилен, като броят на хората, които заявяват, че са си намерили работа през последните 12 месеца е по-малък от броя на тези, които заявяват, че са я загубили. Това означава, че все още няма сериозни предпоставки за намаляване на безработицата", пояснява Боян Захариев.
 
Някои от по-важните акценти от изследването можете да намерите тук.
 
Проучването на ефектите на икономическата криза върху българските домакинства се осъществява съвместно от ИОО-София и Световната банка и се базира на интервюта с членове на представителна за страната извадка от 2400 домакинства. Първият етап от проучването беше осъществен в периода февруари-март 2010 г., вторият - през септември-октомври 2010 г., а третият – през февруари-март 2011 г. Анализът на данните нямаше да бъдe възможeн без експертната помощ на Световната банка, но конкретните наблюдения, анализи и изводи са направени от екип на Институт "Отворено общество”  - София и не е е задължително да съвпадат с мненията и оценките на Световната банка.


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София