Актуално
40 нарушения на изборния процес регистрира "Отворено общество" до обяд

 

23 октомври 2011

 

Към 12.30 часа на обяд социологическият екип и анкетьорската мрежа на Институт "Отворено общество" – София са регистрирали 40 нарушения на изборния процес. Те са извършени в 29 секции – т.е. нарушения за били регистрирани в 21,6 % от избирателните секции.
 
 
Относителният дял на нарушенията в Югозападния район на планиране (35%) е значително по-висок, отколкото е делът на секциите в извадката. С други думи, може да се твърди, че се наблюдава концентрация на изборните нарушения в югозападна България.
 
 
Социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София осъществява наблюдението на изборния ден по поръчка на Асоциация "Прозрачност без граници". Наблюдението се състои на базата на национална представителна извадка в 134 секции. Извадката е двустепенно стратифицирана по области и местоживеене (град-село).
 
В края на деня екипът на Института ще публикува резултати от паралелното преброяване на гласовете.


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София