Актуално
Организационните нарушения са най-честите през изборния ден

 

23 октомври 2011

 

Към 16 часа социологическият екип и анкетьорската мрежа на Институт "Отворено общество" – София са регистрирали 68 нарушения на изборния процес. Те са извършени в 48 секции – т.е. нарушения за били регистрирани в 35,8 % от избирателните секции.
 
Най-голям е процентът на организационните нарушения (72.1%), следвани от нарушенията, свързани с незаконна реклама и агитация през изборния ден (14.7%).
 
 
Относителният дял на нарушенията в Югозападния район на планиране (39.7%) е значително по-висок, отколкото е делът на секциите в извадката. С други думи, може да се твърди, че се наблюдава концентрация на изборните нарушения в югозападна България.
 
 
Социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София осъществява наблюдението на изборния ден по поръчка на Асоциация "Прозрачност без граници". Наблюдението се състои на базата на национална представителна извадка в 134 секции. Извадката е двустепенно стратифицирана по области и местоживеене (град-село).
 
В края на деня екипът на Института ще публикува резултати от паралелното преброяване на гласовете.


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София