Актуално
В 44% от избирателните секции са регистрирани нарушения
 
23.10.2011

 

В края на изборния ден - 20 часа - социологическият екип и анкетьорската мрежа на Институт "Отворено общество" – София са регистрирали 81 нарушения на изборния процес. Те са извършени в 59 секции – т.е. нарушения за били регистрирани в 44 % от наблюдаваната представителна извадка от общо 134 избирателни секции.
 
Най-голям е процентът на организационните нарушения (71.6%), следвани от нарушенията, свързани с незаконна реклама и агитация през изборния ден (14.8%).
 
 
Относителният дял на нарушенията в Югозападния район на планиране (38.3%) е значително по-висок, отколкото е делът на секциите в извадката. С други думи, може да се твърди, че се наблюдава концентрация на изборните нарушения в югозападна България.
 
 
Социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София осъществява наблюдението на изборния ден по поръчка на Асоциация "Прозрачност без граници". Наблюдението се състои на базата на национална представителна извадка в 134 секции. Извадката е двустепенно стратифицирана по области и местоживеене (град-село).
 
Екипът на Института ще публикува и резултати от паралелното преброяване на гласовете.

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София