Актуално
"Отворено общество" набира анкетьори за област Видин

 

Февруари 2014

 

Във връзка с провеждането на поредица от представителни проучвания, социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София търси подходящи кандидати за областен координатор и анкетьори за област Видин.
 
Кандидатите за областен координатор трябва да притежават:
 
 • Умения за работа в екип
 • Комуникативни умения
 • Компютърна грамотност
 • Мотивация за практическа изследователска работа
 • Добро познаване на региона
 • Прецизност и отговорност
 • Полувисше или висше образование
 • Постоянен адрес в региона
 
Кандидатите за анкетьори трябва да притежават:
 
 • Комуникативни умения
 • Мотивация за практическа изследователска работа
 • Прецизност и отговорност
 • Средно образование (по-висока образователна степен е предимство) 
 • Регистрация на постоянен адрес в региона
 
Предлаганата заетост е дългосрочна и е обвързана с изпълнение на конкретни задачи. Заплащането е съответно на изпълнението на конкретното задание.
 
На одобрените лица ще бъде предложен граждански договор.
 
След извършване на предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за интервю.
 
Кандидатите трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо в срок до 16.02.2014 на e-mail адрес: opendata@osi.bg

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София