Здравен статус на ромите Октомври 2007

 

 

Изследването "Здравен статус на ромите в България" е представително за сегрегираните квартали с преобладаващо население от ромски произход. Извадката е двустепенна - на първа стъпка се теглят квартали, а на втора стъпка - GPS-точки. Методът на регистрация е интервю "лице в лице". Анкетирани са общо 1737 души на възраст 15 и повече години. Максималната грешка е 2,35%.
 
 
 
Въпроси


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София