Децата на София (8-12 клас) Декември 2008

 

Изследването "Децата на София" е представително за учениците от 3 до 12 клас в гр. София. Извадката е едностепенна гнездова, където гнездото е паралелка и се провеждат анкети с всички (присъствали) ученици. Методът на регистрация е самостоятелно попълване на стандартизирана анкетна карта. Изследването е разделено на 3 подизследвания:
  • 3-4 клас – анкетирани са 573 ученика, маскималната грешка е 4%.
  • 5-7 клас – анкетирани са 813 ученика, маскималната грешка е 3,4%.
  • 8-18 клас – анкетирани са 1647 ученика, маскималната грешка е 2,4%.

 

 

Въпроси


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София