Ромските жени, кв. Изток, Кюстендил, Март 2007

 

 

Изследването е представително за жените от ромски произход в кв. Изток, град Кюстендил. Извадката е едностепенна, комбинирана чрез GPS метод и произволно теглени адреси от списък. Методът на регистрация е интервю "лице в лице". Анкетирани са общо 379 жени на възраст 15 и повече години. Максималната грешка е 4,84%.
 
 
 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София