Родителското участие в училище II Декември 2009
Отговори на училищните директори

 

 

 

Изследването "Родителското участие в училище" е представително за родителите на ученици, учещи в училище и на възраст между 8 и 14 години. Извадката е едностепенна гнездова, като гнездата са 30 произволно избрани училища на територията на България. Интервютата са проведени сред три групи хора:
 
  • Извадка А) Родители на деца, на възраст 8 – 13 години, учещи в съответното училище
  • Извадка Б) Родители, участващи в училищното настоятелство и родителския актив на класа
  • Извадка В) Директорът на училището
 
Допълнително са направени интервюта в две училища в сегрегирани квартали: Допълнителна извадка Г)
 
  • гр. Кюстендил, кв. Изток , 5 ОУ "Христо Ботев"
  • гр. Стара Загора, кв. Лозенец, 12 ОУ "Георги Гърбачев"

 

Въпроси


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София