Пазар на труда Юни 2011
Изследването е осъществено в рамките на проект "Равенството - път към прогрес"(VS/2010/0536) по Програма ПРОГРЕС на Европейския Съюз. Проектът се реализира от МТСП, в партньорство с КЗД и Институт "Отворено общество" - София.
 
 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София