Публикации
Социални дистанции към бежанците като съседи

 

Алексей Пампоров

 

 
В периода 26 май – 15 юни 2008 г.изследователският екип на Институт "Отворено общество" – София проведе комплексно проучване на съществуващите етнически дистанции и стереотипи към 24 етнически и национални групи, живеещи в България.
 
Изследването недвусмислено показа, че в България съществуват значими расови, религиозни и етнически предразсъдъци по отношение на: 1) всички групи с африкански произход, независимо то тяхното гражданство (Африка, Латинска Америка или ЕС и САЩ), 2) мюсюлманските имигрантски общности (араби, албанци, кюрди); и 3) групи с произход от Югоизточна Азия (виетнамци, китайци и японци). Негативните нагласи към тези групи се открояват ясно, когато се разглежда съгласието те да живеят врата до врата с изследваните лица или да живеят като съседи в границите на същия квартал.
 
 
 
 
 
 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София