Публикации
"Човекът е човек, когато е ...." в чужбина

 

Алексей Пампоров

 

 
Хората, които са живели в чужбина повече от 3 месеца, са в много по-висока степен удовлетворени от живота си в чужбина - както в професионален, така и в личен план - в сравнение с живота си в България. Това показват резултатите от национално представително изследване на миграционния опит и миграционните нагласи на населението на България, проведено в края на месец юни 2011 г. от изследователския екип на Институт „Отворено общество“ – София. Тези резултати опровергават един обществен мит: че заплащането "там" е по-добро, но хората се връщат, защото не могат да се адаптират в личен план.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София