Публикации
Обществено мнение и социални нагласи в България

 

Екип на Open Data

Юли 2013
 

 

Докладът "Обществено мнение и социални нагласи в България през Юли 2013" съдържа обобщена информация от последното омнибусно социологическо изследване на Институт "Отворено общество" – София.

Докладът съдържа данни за:
  • Оценката за положението в страната
  • Отношение към правителството и протестите
  • Електорални нагласи
  • Отношение към институциите и състоянието на демократичните процеси
  • Отношение към финансовата ситуация и реформите

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София