Публикации
Година на избори и равносметка

 

Светлана Аврамова


 
Говоренето за световната финансова криза в края на 2008 г., а по-късно и за отражението на икономическата криза в страната (понижение на износа, продажбите и съответно - на производството), изпариха очакванията за растеж. Същевременно укротяването на инфлацията притъпи донякъде проблема със спада или стагнацията на доходите.
 
На преден план през 2009 г. се открои по-силна нетърпимост към действията или бездействието на тройната коалиция. През пролетта на 2009 г., според 41 на сто от гражданите, правителството на тройната коалиция не е постигнало напредък в реформирането на нито една област. (Ако се изключат 23 на сто без мнение, делът на крайно недоволните от състоянието на реформите става 55 на сто.) Всеки трети обаче отчита известен напредък в една до три сфери. Около 10 на сто виждат успех в системата на образование и в социалната сфера, като същевременно по отношение на науката и пазара на труда постигнатото се оценява изключително ниско.
 
Пълен текст на анализа "Години на избори и равносметка"

 

 

 

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София