Публикации
Диагонали на кризата

 

Алексей Пампоров

 

 
Първите три месеца от работата на правителството на ГЕРБ бяха белязани с повишаване ръста на общественото доверие и оптимизъм за изхода от кризата. След частичното понижение на негативната представа за положението в страната през октомври 2009 г. обаче, следва рязък ръст от приблизително 10% и през февруари 2010 е регистрирана най-високата стойност на нагласата, че положението в страната е "непоносимо/нетърпимо" – 63,3%.
 
С края на зимата, през март 2010 г. малка част от песимизма в общественото мнение намалява, но оптимизмът все още подържа изключително ниски нива. Делът на хората, които смятат, че положението в страната е "нормално/добро" през март 2010 е едва 4%.
 
Пълен текст на анализа "Диагонали на кризата"

 

 

 

 

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София