Публикации
Нагласите на бизнеса и населението в условията на икономическа криза

 

Алексей Пампоров

 

 
Увеличаването на безработицата сред населението на страната и намаляването на трудовите доходи най-силно засягат средните по големина фирми (с годишен оборот 500 хил. – 1 млн. лв.) и особено онези, които се намират в секторите на търговията с хранителни стоки и транспортните услуги. В това отношение може да се каже, че малките фирми, големите фирми и едрият бизнес са по-слабо засегнати от кризата. Всъщност, сред големите и много големите фирми в страната се наблюдава значително по-висок дял на онези, които са увеличили приходите и същевременно са намалили разходите си през последната година. Единственият проблем за тях са междуфирмената задлъжнялост и забавените плащания от държавата и общините.
 
Това, по което си приличат малките, големите и едрите обаче е фактът, че и едните, и другите виждат като перспектива пред своя финансов успех увеличаването на вътрешното потребление и намирането на нови пазарни ниши в страната.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София