Публикации
Айсбергът на заетостта

 

Алексей Пампоров

 

 
През септември 2010 г. социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София проведе втора вълна на панелно представително изследване за последиците от световната финансова криза върху икономическото състояние на българските домакинства. Изследването покрива период, в който обичайно се наблюдава висока сезонна заетост. Въпреки това резултатите не показаха значими разлики в декларираната заетост при българите и турците спрямо първата вълна (февруари 2010 г.) Напротив, заетостта при българите спада от 67,1% на 66,1%, а при турците от 49,1% на 48,8%.
 
Казано с други думи, вместо очаквания сезонен ръст на заетостта, при българите и турците се наблюдава стагнация на пазара на труда. Увеличение на заетостта се наблюдава при лицата, които са декларирали ромска идентичност: от 28,6% през февруари до 33,3% през септември. Въпреки това нивото на ромската заетост е все още значително под наблюдаваните 50,8% през 2007 г. в предходно изследване на ИОО и Световна банка.
 
Пълен текст на анализа "Айсбергът на заетостта"
 
 
 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София