Публикации
Наука, университети, ефективност

 

Петя Брайнова, Десислава Кузнецова

 

 
В каквато и последователност да подредим думите в заглавието, мисленето ни ще бъде насочено към въпросите, свързани с научната ефективност на висшите училища в България. Тази тема предизвиква много емоции и противопоставящи се позиции и тези различни мнения бяха ясно изказани в публичното пространство по повод старта на Рейтинговата система на висшите училища в България. В рейтинга една част от индикаторите, които биха могли да участват в класацията на университетите, са свързани именно с научната дейност и те бяха обект на дискусии както в рамките на подготовката на системата, така и след нейното публично представяне. За да се опитаме да измерим ефективността, разговорът започва именно от набора от индикатори, с които ще работим и аргументите за тяхното включване.
 
Пълен текст на анализа "Наука, университети, ефективност"
 
 

 

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София