Публикации
Засегнати, но оптимисти!

 

Алексей Помпоров


 
Ако се съпоставят представите за очакваното икономическо развитие на страната към октомври 2009 г. с тези през октомври 2008 г., се наблюдава значим ръст на умерения оптимизъм, за сметка на силния песимизъм. Относителният дял на хората, които очакват, че общата ситуация в страната през следващите 12 месеца малко ще се подобри се увеличава с 9%, като същевременно делът на онези, които смятат, че ситуацията много ще се влоши, спада с 8.7%.
 
Това сочат данните от национално представително изследване на Институт "Отворено общество" – София, проведено през октомври 2009 година.
 
Независимо от оптимизма и независимо от смяната на правителствата, все още е на лице значим обществен консенсус за ролята на държавата. Както в началото на кризата, така и днес около 97% от населението на страната счита, че са необходими специални мерки, които държавата трябва да предприеме, за да противодейства на кризата и да подпомогне излизането от нея. На фона на тази нагласа, към октомври 2009 едва 28,7% от изследваните лица одобряват актуалните правителствени политики за излизане от кризата. Почти половината изследвани лица – 48% не знаят какви мерки е предприела държавата, а 14,3% считат, че такива мерки все още не са предприети.
 
От тази гледна точка, ако правителството иска да запази оптимизма на гражданите и да поддържа нагласата, че през следващата година икономическата ситуация в страната ще се подобри, е необходим е пакет от ясни и публично обявени мерки. Те трябва да са насочени най-вече срещу безработицата.
 
Пълен текст на анализа "Засегнати, но оптимисти!"

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София