Публикации
Общественото мнение: страхове и реалности

 

Светлана Аврамова
 

 

През март и април 2009 г., екип на Институт "Отворено общество" проведе изследване на общественото мнение "OpenBus – 1 ‘09", с цел да проследи развитието на нагласи на пълнолетното население за положението в страната. В изследването беше включен блок с аналогични въпроси, зададени в началото на кризата през октомври 2008 г.
 
Резултатите са съпоставими с данните от 3 предишни изследвания, проведени през 2008 г. Целта на сравнението е да ориентира за настроения и намерения на населението преди и след реалното усещане за криза.
 
Резултатите от изследването изведоха на преден план следните изводи:
 
  • В сравнение с есента на миналата година, през пролетта кризата вече се усеща и от домакинствата в страната.
  • Преобладаващата част от хората са по-добре осведомени за кризата и като следствие – повече тревожни, отколкото реално засегнати от кризата.
  • Над половината пълнолетни граждани определят положението в страната като нетърпимо.
  • Множат се, но не драстично, очакванията за негативен развой на ситуацията.
  • Повече българските граждани изразяват малко по-песимистични очаквания за икономиката на страната, отколкото за бизнеса, в който са заети, или за своите домакинства.
  • Намалени доходи или липса на перспектива за увеличението им от една страна, а от друга - нарастването на разходите по обслужване на текущи кредити, е краткото описание на ситуацията на не малка част от домакинствата.
  • За шестте месеца между двете изследвания данните за поведението на спестители и кредитополучатели се различават незначително.
  • Преобладава подкрепа за въвеждане на еврото, като предпочитанията са раздвоени по въпроса при какви условия да се случи това.
  • Няма паника и бягство от банките и лева. Въпреки вече осезаемото усещане за криза в реалната икономика, привнесена от финансовата, доверието към банковата система и валутния борд в страната нараства, което не може да се каже за политическата система и управлението.

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София