Публикации
Влиянието на финансовата криза върху ромските домакинства
 
Алексей Пампоров

 

 
Ромите живеят по-зле от останалата част на населението на България. Те имат значително по-ниски доходи, живеят в значително по-малки жилища с по-лоша инфраструктура и имат значително по-малък достъп до публични услуги в близост до дома им. Към февруари 2011 г. 12% от ромските домакинства нямат водопровод в дома си, а 19% нямат канализация. От липса на баня се оплакват 49% от ромските домакинства, 59% нямат течаща топла вода, а 60% нямат тоалетна с течаща вода. Средно за страната, един човек от домакинство ползва 37кв.м. жилищна площ, докато при ромите средно на човек се падат 23 кв.м.
 
Началото на кризата засяга много силно цялата ромска етническа група, а най-съществената причина за това е загубата на работа. Ефектите от кризата са частично туширани от повишената сезонна заетост през летните месеци, но след това рискът от бедност се връща на първоначалните си нива.
 
 

 

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София