Публикации
Децата на София в училище

 

Светлана Аврамова
 

 

Дневният ред на образователната система и на самите ученици драматично се разминават. Това сочат резултатите от изследването на Институт "Отворено общество" - София. Просто защото, според децата, институцията "училище" не се свежда единствено до учебния процес.
 
Като цяло делът на учениците, които харесват училището си, преобладава. Голяма част от тях се чувстват в него по-добре защитени, отколкото на други места в града, доволни са от начина, по който училището ги образова и от степента, в която ги подготвя за живота след завършването му.
 
Резултатите от изследването "Децата на София" показват, че няма основания темата за столичните училища да се драматизира. Въпреки това би било добре да се проблематизират дори малките относителни дялове на изразен негативизъм. С други думи - регистрираните проблеми трябва да бъдат формулирани и подредени според мненията и настроенията на самите деца, за да се превърнат в основа на бъдещите конкретни политики.
 
Повечето ученици са изразили одобрение за училището си. Въпреки това всеки четвърти ученик от V до ХІІ клас е дал уклончив отговор на въпроса, а над 1/3 от всички ученици от ІІІ клас нагоре (6% от най-малките, 12% от прогимназиалните и 17% от гимназиалните класове), определено не харесват училището си. Повече от недоволните са сред по-големите ученици и са по-често сред учениците в публичните, отколкото в частните училища.
 
Какво не харесват, от какво са недоволни учениците?
 
Пълен текст на анализа "Децата на София в училище"
 
Данни от изследването Децата на София (8-12 клас)

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София