Публикации
Страстите ученически – материални и естетически

 

Петя Брайнова, Драгомира Белчева
 

 

Сред учениците в София няма силно изразено финансово неравенство - нито според джобните, нито според месечните разходите. Доколкото сред децата все пак има и по-"заможни", тъкмо те най-често стават обект на кражби и агресия или обект на "изкушения" като алкохол и наркотици.
 
На учениците от пети до дванадесети клас са зададени два въпроса относно техните бюджети – за джобните пари, които получават за една седмица (включително джобни, дадени от родителите и други близки и пари, които сами са заработили) и за парите, които са похарчили лично за себе си през изминалите 30 дни (виж следващата диаграма). На трети и четвърти клас е задаван само въпросът за джобните пари.
 
Основна тенденция при разпределението както на джобните, така и на общите месечни разходи е, че са в правопропорционална зависимост с възрастта, т.е по-големите ученици имат по-високи разходи и повече джобни. Търсейки статистически значими връзки между "парите на учениците" и мнението им по разглежданите в изследването теми, разделяме съвкупността в три групи – 3-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас.
 
 
Данни от изследването Децата на София (8-12 клас)

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София