Публикации
Политическите нагласи през 2008: устойчива апатия

 

Светлана Аврамова

 

 

"Който и да дойде на власт, нещата няма да се подобрят". Така смятат 40 процента от българските граждани, сочи изследване на общественото мнение на Институт "Отворено общество" – София. Освен това всеки четвърти споделя мнението, че не харесва работата на правителството, но не би подкрепил предсрочното му сваляне.
 
Дори и само тези данни показват, че политическата апатия сред българите през 2008 година е станала като че ли още по-устойчива.
 
Данните от изследванията на Институт "Отворено Общество" за февруари, юни и октомври сочат, че политическите нагласи не са се променили осезаемо през 2008. Вероятно е през следващите месеци тези нагласи да претърпят промяна вследствие на очертаващото се нарастване на безработицата като отражение на кризата в реалния сектор на икономиката и наложените санкциите от ЕК. През октомври обаче преобладава апатията: скептичните настроенията на съществена част (40%) от пълнолетното население намират израз в преобладаващия мотив за отказ от участие в избори: "Защото няма смисъл - който и да дойде на власт, нещата няма да се подобрят."
 

 

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София