Публикации
Доверие във валутния борд, страх от обедняване

 

Светлана Аврамова

 

 

Високо доверие в банковата система и валутния борд и сериозни страхове от обедняване и увеличаване на цените. Тези две крайни, на пръв поглед, оценки характеризират икономическите нагласи на българите през 2008 година. Макар и незасегнати, засега, от ефектите на глобалната финансова криза, песимистичните очаквания са доста големи.
 
В продължение на цялата година мнозинството от българските граждани оценява положението в страната като нетърпимо. Негативизмът е нараснал през пролетта и се е задържал досега на почти същото равнище. При средно 55% определили положението през октомври като "непоносимо", сред някои социо-демографски групи този дял стига почти до 80% Това се отнася за живеещите под прага на бедността (65%), за най-възрастните (65%), за ромите (74%) и особено за най-ниско образованите (79%).
 
През октомври още няма масово осъзнаване или очакване на кризата, няма усещане, че икономическите условия в страната са обективно застрашени отвън. Както неудовлетвореността от положението в момента, така и опасенията за бъдещето са продиктувани от чувство на социална несигурност, подхранвано от различни конкретни страхове – от обедняване, от нарастване на престъпността, от увеличение на цените, от недостиг на средства. Песимистичните очаквания още са свързани по-скоро със страх от инфлация, отколкото с последиците от финансова криза.
 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София