Публикации
Има ли етническо напрежение в България?

 

Алексей Пампоров

 

 

През последните няколко седмици в медийното пространство усилено се заговори за нараснало етническо напрежение в страната, като обвиненията за това идват от всички страни на политическия сектор. Журналистическите публикации и изказванията на различни политически лидери обаче, рязко се различават от обществените нагласи към същия период. Изследване на институт "Отворено общество" показва, че страхът от етнически конфликт през следващите няколко години стои най-ниско в списъка с опасения на изследваните лица.
 
Опасения от избухване на етнически конфликт се наблюдават по-скоро сред най-възрастните жители на страната, а най-малко опасения имат лицата на възраст 31-45 г. Въпреки това разликите от средната за страната стойност са много близки до статистическата грешка на изследването и не може да се каже, че възрастта е фактор с първостепенно значение при формирането на тази представа. По подобен начин, жените показват малко по-висока склонност от да се опасяват от етнически конфликт, отколкото мъжете.
 

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София