Публикации
Членството на Турция в Европейския съюз

 

Алексей Пампоров

 

Резюме

 

Изследваните лица показват реална невъзможност в момента да преценят дали членството на Турция ще бъде по-скоро изгодно или по-скоро неизгодно за България. С разлика, по-малка от стохастичната грешка, равни дялове от населението отговарят положително и отрицателно. Изключително важно е да се отбележи, че на практика 1/3 от анкетираните лица открито заявяват, че не могат да преценят в момента.
 
За да може да се сравни нагласата към Турция с нагласата към другите две съседни страни, които не са членки на ЕС – Македония и Сърбия, въпросът в анкетната карта включваше и тях, като трите страни бяха аранжирани по азбучен ред, за да се избегне политическо внушение. За разлика от членството в Турция, членството на Македония и Сърбия бива оценявано като по-изгодно от половината от изследваните лица. Любопитен е фактът, че и по отношение на тези две държави 1/3 от респондентите декларират, че не могат да преценят дали ползите за България ще бъдат повече от вредите.
 
 
Данни от изследването Турция и ЕС Февруари 2008

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София