Публикации
Предмет "Религия" в училище - обществени нагласи

 

Алексей Пампоров

 

 

Ако трябва да се направи социален профил на онези, които одобряват и онези, които не одобряват въвеждането на предмет "Религия" в училищата, ще стане ясно, че се открояват две социални групи. Правителствената политика се приема изключително добре сред жените от Югоизточна и Централна Южна България, които са на възраст над 60 г., имат основно или по-ниско образование и изповядват Исляма. Известно неодобрение въвеждането на предмет "Религия" в училищата среща сред мъжете от Западна България, особено София, които са на възраст от 18 до 30 г., имат висше образование и са Източно православни.
 
По отношение на "неодобрението" обаче този профил е само условен, защото дори във въпросните социални категории, които оформят втория профил, "одобрението" на тази политика е приблизително два пъти по-високо от "неодобрението" и на практика варира в интервала 56,2% - 62,4%.
 

 

 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София