Публикации
Под знака на икономическата криза

 

Алексей Пампоров

 

 
Около 97% от населението на страната счита, че са необходими специални мерки, които държавата трябва да предприеме, за да противодейства на кризата и да подпомогне излизането от нея. На фона на тази нагласа, към октомври 2009 едва 28,7% от изследваните лица одобряват актуалните правителствени политики за излизане от кризата. Почти половината изследвани лица – 48% не знаят какви мерки е предприела държавата, а 14,3% считат, че такива мерки все още не са предприети.
 
От тази гледна точка, ако правителството иска да запази оптимизма на гражданите и да поддържа нагласата, че през следващата година икономическата ситуация в страната ще се подобри, е необходим е пакет от ясни и публично обявени мерки. Те трябва да са насочени най-вече срещу безработицата и принудителните отпуски (зад които потенциално също се крие безработица).
 
 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София