Публикации
Кое отрича нас и какво отричаме ние

 

Петя Брайнова

 

 
Обществото е на мнение, че пазарът на труда далеч не е място, където всички са равнопоставени в преследването на желаната професионална реализация. Едва всеки пети мисли, че предоставените шансове са равни за всички. Само по себе си съществуващото мнение е предпоставка за пораждане на огледална на него реалност, като се има предвид, че лицето на трудовия пазар е отделният индивид. Като най-значими фактори за тази неравнопоставеност се открояват наличието на някакви физически затруднения, възрастта и етническата принадлежност. Повече от половината от хората смятат, че тези фактори са предпоставка за по-малки възможности при намиране на работа. Полът и сексуалната ориентация също не са за подценяване, що се отнася до позициите на трудовия пазар. Малко над 40% е делът на онези, които мислят, че нетрадиционната сексуалност ощетява при кандидатстване за работно място.
 
Пълен текст на анализа "Кое отрича нас и какво отричаме ние"
 
 

 

 

 

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София