Публикации
Обществено мнение и социални нагласи в България

 

Екип на Open Data
 
Юли 2014

 

Докладът "Обществено мнение и социални нагласи в България през юли 2014 г." се фокусира върху нагласите на анкетираните по отношение на икономическото положение в страната, политическата обстановка, доверието към институциите, отношението към Европейския съюз (ЕС), както и по въпроси, свързани с медийната среда.
 
Отделни доклади с фокус върху езика на омразата и социалните дистанции спрямо различните националности и етнически групи ще бъдат публикувани през есента на 2014 година.
 
 
 
 
 
 
 
 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2022 Институт "Отворено общество" - София