Данни
OpenBus 1/2021
Изследването е проведено през Октомври 2021
Ранното детство в ромските общности
Изследването е проведено през Март-Април 2019
OpenBus 1/2018
Изследването е проведено през Април 2018
Активните НПО
Изследването е проведено през Февруари 2017
OpenBus 1/2016
Изследването е проведено през Май 2016
OpenBus 1/2015
Изледването е проведено през Април 2015
Crisis Monitoring Survey - III
Изследването е проведено през Март 2011
OpenBus 1/2014
Изследването е проведено през Юни 2014
OpenBus 1/2013
Изследването е проведено през Юни 2013
BG Longitudinal Inclusive Society Survey
Изследването е проведено през Март 2013
« Предишни Следващи »
 
Условия за ползване на Данните на Open Data

 

1. Ограничения: Данните могат да се използват свободно за некомерсиални цели;
 
2. Поверителност на информацията: Съгласно българското законодателство за защита на личните данни, данните за потребителите са поверителни. Екипът на Институт "Отворено общество" предприема необходимите мерки за гарантирането анонимността на личните данни.
 
3. Изисквания за цитиране: Институт "Отворено общество" – София настоява позоваването на данните на Open Data да става по начина, указан в приложените към всяко изследване файлове.
 
4. Институт "Отворено общество" – София и изследователският екип на Open Data не носят отговорност както за интерпретацията на публикуваните данни, така и за евентуални индиректни, преки или странични щети, предизвикани от използването на данните на Института.
 
5. Други изисквания: Екипът на Open Data би искал да получава информация от потребителите на данните от социологическите проучвания за начина, по който те са били използвани или цитирани на следния e-mail: opendata@osi.bg
 
   


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София