Данни
OpenBus 1/2012
Изследването е проведено през Май 2012
Човешките ресурси в здравеопазването
Изследването е проведено през Септември 2011
OpenBus 2/2011
Изследването е проведено през Юли 2011
Изследване "Равенството - път към прогрес"
Изследването е проведено през Юни 2011
OpenBus 1/2011
Изследването е проведено през Февруари 2011
Econobus - I
Изследването е проведено през Октомври 2010
Crisis Monitoring Survey - II
Изследването е проведено през Септември 2010
Crisis Monitoring Survey - I
Изследването е проведено през Март 2010
OpenBus 1/2010
Изследването е проведено през Март 2010
OpenBus 3/2009
Изследването е проведено през Октомври 2009
 
Условия за ползване на Данните на Open Data

 

1. Ограничения: Данните могат да се използват свободно за некомерсиални цели;
 
2. Поверителност на информацията: Съгласно българското законодателство за защита на личните данни, данните за потребителите са поверителни. Екипът на Институт "Отворено общество" предприема необходимите мерки за гарантирането анонимността на личните данни.
 
3. Изисквания за цитиране: Институт "Отворено общество" – София настоява позоваването на данните на Open Data да става по начина, указан в приложените към всяко изследване файлове.
 
4. Институт "Отворено общество" – София и изследователският екип на Open Data не носят отговорност както за интерпретацията на публикуваните данни, така и за евентуални индиректни, преки или странични щети, предизвикани от използването на данните на Института.
 
5. Други изисквания: Екипът на Open Data би искал да получава информация от потребителите на данните от социологическите проучвания за начина, по който те са били използвани или цитирани на следния e-mail: opendata@osi.bg
 
   


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София